Termékpalettánk
Keresés

BILT VÍZLÁGYÍTÓ

Bővebb információért kattintson ide! 

         BILT VÍZLÁGYÍTÓ 

Partner oldalaink

BonCaffé noir Kft. - professzionális kávégép alkatrészek

http://www.boncaffenoir.hu/

Olaszországi partnerünk - robbantott rajzok - rendelési kódok

http://www.universovending.it/shop/

 

Hírlevél

Ügyfélszolgálat

Tel:

06-20/519-7942

e-mail:
sarkadi@2gokft.com

RSS
Utoljára megtekintve

Általános szerződési feltételek

 

 

 

 

Általános szerződési feltételek

Áruház üzemeltető adatai:

Cégnév: 2 GO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2045 Törökbálint DEPO Raktárvárosi út 062/60. hrsz.

Fióktelepe: 7400 Vasvári P.u.1.

Adószáma: 13485050-2-13

Bankszámlaszáma: 10403909-49535050-50521019

Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Vasvári P. u. 1.  82/458-521

Termékcsere:

A termék átvétele után hívja fel ügyfélszolgálatunkat és közölje, hogy mi a probléma!

A termékcsere szolgáltatás a termék átvétele után, csak 3 napig lehetséges. Számlával lehetséges csak a csere.

Vásárlástól való elállás joga:

Az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül az érvényben lévő törvényi rendelkezések szerint a vásárlónak lehetősége nyílik a megvásárolt áru visszaküldésére. A visszaküldésnél felmerülő költségeket a vásárló köteles megfizetni. Az elállás jogát csak nem romlandó, illetve természeténél fogva visszaszolgáltatható áruk esetében gyakorolhatja a vásárló, és csak abban az esetben, ha az árut sértetlenül juttatja vissza.  Nem áll módunkban azonban olyan terméket visszavenni, ill. kicserélni, ami a nem rendeltetésszerű használat következtében meghibásodik.

Vásárlók jogai minőségi kifogás esetén

A megvásárolt termékek meghibásodása vagy a velük kapcsolatos minőségi kifogások esetén az európai uniós fogyasztóvédelmi előírások értelmében a vásárlókat valamennyi tagállamban minimálisan biztosított szavatossági jog, illetve a nemzeti jogszabályok által meghatározott jótállás illeti meg.

Szavatosságnál és jótállásnál ugyanazokat az igényeket lehet érvényesíteni (javítás, csere, árleszállítás, elállás a szerződéstől), az eltérés abban van, hogy az eladó mennyi ideig köteles helytállni, illetve kit terhel a bizonyítási kötelezettség. Amennyiben nincs a termékre jótállás vagy az már eltelt, szavatossági jogokat lehet érvényesíteni.

Szavatosság

A szavatosság az áru, szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért meghatározott ideig való helytállás. Szavatosság esetén az eladó azért vállal felelősséget, hogy az eladáskor hibátlan terméket adott át a vevőnek, tehát nincs olyan rejtett hibája, amely csak később fog kiderülni.

A fogyasztó a termék meghibásodása esetén - meghatározott feltételek mellett - élhet szavatossági jogaival, amennyiben a termékre vonatkozóan nincs sem önkéntes, sem kötelező jótállás, vagy a jótállási idő már lejárt.

A szavatossági igény vásárlói benyújtásának határideje az EU valamennyi tagállamában két év. Ha a termék használhatóságának legkisebb időtartamát hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás határozza meg (kötelező alkalmassági idő), és ez rövidebb, az igény érvényesítésére ez a határidő irányadó.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek, vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén, a kicserélt (kijavított) termékre (vagy annak részére), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, különösen, ha a hiba jellegénél, vagy a dolog természeténél fogva két éven belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.

A vásárlástól számított első hat hónapban a fogyasztót nem terheli bizonyítási kötelezettség. Ebben az időszakban minden költség a kereskedőt terheli. Az első hat hónap és a két év lejárta közötti időben azonban a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárláskor hibás volt.

Az első hat hónapban a fogyasztó négyféle jogorvoslat közül választhat: javítás, csere (a magyar jogszabályok elsősorban e kettőt jelölik meg lehetséges vásárlói igényként), árleszállítás vagy elállás.

Ha az áru köztudomásúan csökkent értékű, vagy a vásárló az előzetesen igazolhatóan közölt minőségi hiba ismeretében az árut tényleges értékének megfelelően, csökkentett áron vásárolta meg, a csökkent értéket eredményező, illetve az ismert minőségi hiba miatt az eladó szavatossági felelősséggel nem tartozik.

Jótállás

Az európai uniós előírások szerint a jótállás - amelyet a fogyasztók inkább garanciaként ismernek - nem kötelező, azonban a tagállamok ettől eltérhetnek. Ennek megfelelően Magyarország a kötelező jótállás mellett döntött, amelyet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikkekre kell biztosítaniuk az eladóknak

.A jótállás azt jelenti, hogy a kereskedő, gyártó garantálja, hogy egy bizonyos időtartamon belül a termék kifogástalanul fog működni. Ez tehát szigorúbb felelősség a szavatossághoz képest, mert a hibás teljesítésből eredő jogvita esetén a gyártónak, illetve a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy hibátlan árut adott át és a hiba a fogyasztó rendeltetésellenes használata miatt keletkezett. Nagyon fontos, hogy nem magának a hibának, hanem a hiba okának kell a vásárlás előtt keletkeznie.

A kötelező jótállási idő egy év, a kereskedők azonban önként ennél többet is vállalhatnak. Fontos megjegyezni, hogy a jótállás nem lép a minimálisan két évig érvényes szavatosság helyébe.

Az eladó által önként vállalt, a kötelező jogszabály által nem említett termékekre vonatkozó, vagy  a kötelező minimális jótállási időnél hosszabb időtartamra kiterjedő jótállás szerződés keretében valósul meg. A piaci verseny eredményeként a kereskedelemben egyre gyakoribb, hogy a nem tartós használatra rendelt termékekre az értékesítő önként jótállást vállal, annak érdekében, hogy bizonyítsa a termék kiváló minőségét.

A fogyasztó a hiba felfedezése után, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az eladóval, vagy a szolgáltatás nyújtójával közölni. Fontos tudni, hogy mind a jótállás, mind a szavatosság esetén a fogyasztót ugyanazok a jogok illetik meg: azaz kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás.

Ha a jótállás alá tartozó termék a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül meghibásodott, az üzlet köteles a fogyasztó kérésére a terméket kicserélni, ha a meghibásodás olyan mértékű, hogy akadályozza az áru rendeltetésszerű használhatóságát.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) és a területi felügyelőségek feladata a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok betartatása és a jogsértőkkel szembeni eljárás. A hazai szabályozással kapcsolatban, illetve magyarországi kereskedővel való jogvita esetén az NFH-tól kérhető tájékoztatás, illetve segítségnyújtás.

Kosár
Az Ön kosara üres.
Kávégép alkatrész

NECTA, BIANCHI, RHEA, SAECO, FAS, LAVAZZA, DUCALE, VENDO, DAMIAN, MITACA, MANEA VENDING, ALICE CLUB, ESPRESSO ITALIA, COSMETAL, IARP, SGL

Bejelentkezés

 

Top 5 termék