Termékpalettánk
Keresés

BILT VÍZLÁGYÍTÓ

Bővebb információért kattintson ide! 

         BILT VÍZLÁGYÍTÓ 

Partner oldalaink

BonCaffé noir Kft. - professzionális kávégép alkatrészek

http://www.boncaffenoir.hu/

Olaszországi partnerünk - robbantott rajzok - rendelési kódok

http://www.universovending.it/shop/

 

Hírlevél

Ügyfélszolgálat

Tel:

06-20/519-7942

e-mail:
sarkadi@2gokft.com

RSS
Utoljára megtekintve

Gyakran ismételt kérdések

 

 

 

Adatvédelemi Tájékoztató

A 2 GO Kft. (2045 Törökbálint DEPO Raktárvárosi út 062/60 hrsz.), - a továbbiakban: webáruház üzemeltető, adatkezelő -, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

A webáruház üzemeltető tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A webáruház használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza.

A webáruház adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-    2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

-    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

-    2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;-    2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

-    2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról-    2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

-    16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Funkcionális adatkezelés

A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A 2 GO Kft. kizárólag az általa üzemeltetett webáruház üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg. Az adatok felhasználása a következő elvek szerint történik:

  • A vásárlói regisztárciónál kezelt adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, cégnév, egyéb személyes adatok, stb.
  • Az előző pontban meghatározott általános adatok kizárólag a 2 GO Kft. által elérhetőek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.
  • A szolgáltató a regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomonkövethetőségét szolgálják. Az adatokat adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezeli, betartva az összes vonatkozó törvényi előírást.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

-    e-mail útján a info@2gokft.com e-mail címen.

Az adatok minősége és biztonsága

A webáruház üzemeltető regisztrált felhasználói személyes adataikat bármikor megváltoztathatják, frissíthetik adataikat bejelentkezés után.A 2 GO Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az adatok biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során. Az adatokhoz kizárólag az illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz a webáruház regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni illetve törölni a rendszerből További kérdések, panaszok kezelésében a 2 GO Kft. munkatársa nyújt tájékoztatást.

A Vásárlók személyes adatait kizárólag saját számlázásunk és könyvelésünk dokumentálására használja. A vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a kiszállítónak. Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el.

Adatainak, írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk, vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok  tőpéldányai, melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez bennünket).   A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

Hírlevél küldése

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a regisztrált ügyfél előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a webáruház üzemeltető hírlevelével,  reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

A webáruház üzemeltetője kijelenti, hogy nem küld kéretlen hírlevelet, reklámüzenetet, és a regisztrált ügyfél korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek elérhetősége a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kosár
Az Ön kosara üres.
Kávégép alkatrész

NECTA, BIANCHI, RHEA, SAECO, FAS, LAVAZZA, DUCALE, VENDO, DAMIAN, MITACA, MANEA VENDING, ALICE CLUB, ESPRESSO ITALIA, COSMETAL, IARP, SGL

Bejelentkezés

 

Top 5 termék